Betaling

Med hensyn til konsultationer afholdt under Den Offentlige Sygesikring honoreres efter gældende takst.  Herudover tilstræbes et honorar svarende til det aktuelle markedsniveau.

For psykoanalyse vil honoraret være lavere, fordi man kommer flere gange om ugen.

 

Ventetid

Der må regnes med nogle måneders ventetid. Men ring eller send en mail; så svarer jeg hurtigt tilbage.

Afbud

Ændring eller aflysning af tid til konsultation bedes foretaget i så god tid som muligt (telefonisk eller via email), senest kl. 16.00 dagen før en aftalt konsultation; ved akut sygdom samme dag inden kl. 8.00.  Ved senere afbud beregnes honorar svarende til en konsultation.

Afslutning

Afslutning af et behandlingsforløb aftales som udgangspunkt mellem psykolog og patient i god tid. Hvis der ønskes en afbrydelse af forløbet, uden at der er indgået en fælles aftale herom, skal det ske ved en afsluttende konsultation.

 

Beskyttelse af personfølsomme 
data

Oplysninger om en persons psykiske tilstand er ifølge GDPR personfølsomme oplysninger. Som psykolog er jeg underlagt særlovgivning om pligt til at føre journal, som føres, opbevares og destrueres jvf GDPR’s retningslinjer.

 

Privatlivspolitik

På baggrund af EU’s dataforordning har du krav på at kende til, hvordan dine persondata bliver opbevareret og håndteret. Du kan læse min privatlivspolitik her. Privatlivspolitik

 

Utilsigtede hændelser

Hvis du i forbindelse med dit behandlingsforløb oplever en utilsigtet hændelse, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der i forbindelse med det sundhedsfaglige arbejde medfører skade eller risiko for skade på patienten. Information om utilsigtede hændelser og mulighed for indberetning findes i Styrelsens pjece.

 

Klagemuligheder

Hvis du skulle ønske at klage over dit behandlingsforløb, kan du henvende dig enten til Styrelsen for Patientklager eller til Psykolognævnet. Du kan hente relevant information på Styrelsens hjemmeside: www.stpk.dk eller på Dansk Psykologforenings hjemmeside: hwww.dp.dk

Close Menu