Uddannelse

Magister i  psykologi 

Autoriseret af Psykolognævnet 

Godkendt specialist i psykoterapi og specialist i supervision af psykoterapi, Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab

 

Efteruddannelser

‛Eksperientel Psychotherapy’, International Psychotherapy Training Center, 1981 – 83

‛Systemisk familieterapi med egenterapi i gruppe”, Arbejdsgruppen for psykoanalytisk Orienteret Psykoterapi, 1990 -1992

‛Uddannelse i Supervision’, Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi, 1998 – 2001

Psykoanalytiker, Dansk Psykoanalytisk Selskab, 2000-2009

Uddannelsesanalytiker, Dansk Psykoanalytisk Selskab, 2013

 

Faglige netværk

Arbejdsgruppen for psykoanalytisk orienteret psykoterapi på Fyn, 1990-2015

Dansk Psykoanalytisk Selskab

 

Beskæftigelse

Klinisk psykolog i privat praksis i mere end 30 år, de fleste i  praksisfællesskab med kollega: Psykologisk behandling, primært i form af kort eller længerevarende individuel psykoterapi; psykoanalyse, supervision og undervisning

Overenskomst med Den Offentlige Sygesikring. 

I en årrække tilknyttet: 

Det tværfaglige team for psykoterapi med flygtninge i Svendborg og Dansk Flygtningehjælp som psykoterapeut og supervisor

Psykologordningen (for seksuelt misbrugte)

Forskningsprojekt: Effekten af psykoterapi i gruppe for kvinder med metastaserende brystkræft 1995 – 1999, tilknyttet som psykoterapeut (ugentlig gruppeterapi) sammen med cand.psych. Birgitte Poulsen

Underviser, terapeut og supervisor ved Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi (IPP)

Underviser, uddannelsesanalytiker og supervisor ved Dansk Psykoanalytisk Selskab (DPAS)

Underviser og supervisor ved Uddannelse i Psykoanalytisk Psykoterapi i Aalborg (UPPA)

 

Bestyrelser, udvalg

Formand for Uddannelsesudvalget i Dansk Psykoanalytisk Selskab

Close Menu